Zatvorte spolocnost a otvorte novu

Ak chceme úspešne zlikvidovať podnik alebo zatvoriť pobočku, musíme uspieť nielen s problémami, ktoré sa často týkajú podnikania, ale aj s pokladňou. Samozrejme na to nemôžete zabudnúť, a to napriek tomu, že hovoríme o špionáži, ktorý riadi náš obrat hodnoty a ktorý poskytne každému daňový úrad, keď sa takýto problém vyskytne.

Royal Gold MaskRoyal Gold Mask - Pozrite sa, aké µahké je znovu získa» mladistvý vzhµad pleti na tvári!

Pokladňa a ukončenie činnosti? Táto štúdia dáva veľa podnikateľov k dispozícii. Rozsah povinností daňovníka je stanovený v nariadení ministra financií zo 14. marca 2013 v histórii registračných pokladníc. Mimochodom, nariadenia regulujú celý životný cyklus pokladnice, a to aj od okamihu, keď bol vytvorený výrobcom. Regulujú tiež proces doručovania a obsluhy takejto pokladnice. Takže vo veci nariadenia musíme: pripraviť dennú a pravidelnú fiškálnu správu v čase 7 dní od ukončenia práce na registračnej pokladnici, musíme žiadosť vrátiť vedúcemu daňového úradu, aby si prečítali pamäť registračnej pokladnice. Musíme podať žiadosť vedúcemu daňového úradu o zrušenie registrácie pokladnice zo zoznamu. Nakoniec sme pomocou servisného technika prečítali obsah pamäte pokladnice tak, že sme pripravili správu o zúčtovaní za celé obdobie činnosti pokladnice. Zaradiť sa do zamestnania daňového úradu. Nariadenie zavádza povinnosť vypracovať protokol na čítanie obsahu pamäte pokladnice.Ako môžete jednoznačne uhádnuť, správy prechádzajú súborom porovnania toho, čo bolo čítané z pokladnice, s posledným, ktoré bolo zahrnuté do mesačných alebo štvrťročných zmlúv. Aby sa predišlo veľmi nepríjemnej situácii, dobrým projektom bude tlač správy o čase predaja, ktorú porovnáte s jednoduchými daňovými priznaniami k DPH. Ak niekde urobíte chybu, budete dúfať, že to urobíte.Je tiež potrebné dodať, že pri predkladaní žiadosti vedúcemu úradu o prečítaní fiškálnej pamäte poskytujeme informácie, alebo ako daňovník im pomohli s fiškálnou sumou. Musíme tiež vyplniť vyhlásenie týkajúce sa používania pokladnice. Ak sa pokladňa používa už menej ako 3 roky, musíme vrátiť zľavu, ktorú sme použili pri kúpe pokladnice.Ako vidíte, koniec práce a registračná pokladňa je vážny záväzok, ktorý budete musieť vykonať. Ak k dokončeniu práce a jedinej likvidácii pokladnice došlo v období horšom ako 3 roky - požadujeme, aby ste poskytli úľavu, ktorú sme dostali do pokladnice.