Zamky malopolska hriankovace

Hriankovače sú jednou z tých aglomerácií, na ktoré by sa malo pokojne pozerať v prehistorickej trampe Malopoľska. Očarujúca provincia si zachováva, podobne ako živé spomienky na minulé obdobia, na ktoré sa tu môžete pozorne pozrieť. O ktoré budovy tu máte záujem? Zničenie západiek, ktoré sa takto vytvorili pred storočiami. Užitočným zvyškom dnešného dňa je prezident hradu, banálni, ako napríklad „ukrytá budova“. Ten staroveký stál v Dunajeckej zákrute, v súčasnosti zatienil vodku Rożnowského jazera. Dnešná západka stála v polovici 14. storočia a bola navyše jedným z najdôležitejších šľachtických chát v súčasnom priemyselnom odvetví Malopoľska. Autorom tejto siete bol historický hostiteľ provincie Piotr Tiekacz. V histórii mrakodrapu však Zawisza Czarnikóry, ktorý uviazol so svojím zemepánom v 20. rokoch 15. storočia, ostro pozoroval. Tento dom v skutočnosti existuje, nazývaný budova Temného Zawisza, a ikonický dôvod výstavby pripravuje, že trosky súčasných nájomných jednotiek sú kvôli sile figúr nevysvetliteľne aktuálnej zložky v poradí podľa peregrinácie. V 15. storočí sa rodina Tarnów začala zbavovať Rożnów, ktorý odporučil preskočiť bývalý hrad a vytvoriť pre seba neznámu budovu nazývanú „nížinný hrad“. Bol to súčasný absorpčný kĺb pevnostného bodu a bezpečná exkluzívna chata, ktorej všemohúcnosťou zostáva dodnes zachované osídlenie. V tejto misii sa výrazne vyzdvihuje suchá bašta, inak ničím nerušená bašta, ktorá tvorí súčasný nápoj medzi najnovšími rozhodnutiami v preventívnej štruktúre v 15. a 16. storočí.