Registracna cena taxi

Na zákazníkov registračných pokladníc, presnejšie na majiteľov týchto nástrojov, vyplývajú zo zákona mnohé povinnosti. Fondy sú iným typom zariadení spojených s pokračujúcou ekonomickou činnosťou, ktorých používanie je prísne regulované novými zákonmi a predpismi. Žiadne zariadenie použité v názve, ako napríklad počítače, telefóny alebo dokonca špecializované výrobné stroje, nebolo obohatené takým množstvom cieľov ako pokladne.

Bezprostredne po kúpe pokladnice je potrebné vykonať jej registráciu na daňovom úrade. Kancelária vydá pokladni jedinečné číslo. Povinnou účasťou v systéme bolo poukázať na niektoré z použitých registračných pokladníc, pričom každý z nich dostane iné jedinečné číslo. Ďalším krokom, ktorý sa má dokončiť, je fiškalizácia registračnej pokladnice, ktorú môže vykonať len autorizovaný servis. Finančné krakovské pokladnice teda nie sú len predajným miestom, ale aj autorizovaným servisom. Stojí za to podpísať dohodu o poskytovaní servisných služieb všetkým finančným registračným registrom v spoločnosti s jednou službou, hlboko v miestnosti, v ktorej boli získané fiškálne zariadenia. V daňovom názve je potrebné poskytnúť servisné údaje, ktoré sú závažné pre sumu v spoločnosti. Daňový úrad by mal tiež zabezpečiť zmenu služby pokladnice. V úspechu zlyhania, len rovnaké vybrané služby je profesionálne zmeniť pokladnicu, aj táto jediná služba môže pracovať akékoľvek novinky v povedomí zariadenia. Pri registrácii predaja na pokladni, či materiáloch alebo službách je potrebné tlačiť periodické daňové správy. Často sú to denné, mesačné a ročné správy a zriedkavejšie štvrťročne. Nedodržanie správ môže viesť k uloženiu finančných pokút majiteľovi pokladnice. Počas používania registračných pokladníc by ste mali pamätať na ich pravidelnú kontrolu, ktorá by mala byť vytvorená tak, aby aspoň niektoré vybrané služby. To je obzvlášť dôležité, pretože sankcie za nehodnotenie pokladnice môžu byť pre spoločnosť naozaj nebezpečné. Všetka dokumentácia týkajúca sa registračnej pokladnice, vrátane umenia pokladničnej služby, pravidelných fiškálnych správ by sa mala uchovávať spolu s dokumentáciou spoločnosti. Úrad môže skontrolovať všetky doklady aj po uplynutí obdobia používania pokladnice alebo dokonca po ukončení činnosti. Pri uzavretí spoločnosti musíte mať povinnosť vlastníka - prečítať si fiškálnu pamäť pokladnice, ktorú má vyplniť len služba.