Pokladna 2015 80

silhouette55.eu XG-55XG-55 - Prírodný stimulátor energie pre najviac vyrezávanú siluetu!

Každý podnikateľ, ktorý je vo svojom vlastnom mene, pokladnice zápasí každý deň s bohatými problémami, ktoré zariadenia môžu tiež generovať. Pokladne, rovnako ako všetky počítačové vybavenie, nie sú nezávislé na chybách a niekedy kazia. Nie všetci vlastníci firiem vedia, že v určitom okamihu, keď sa záznamy vytvárajú pomocou registračných pokladníc, by malo existovať ďalšie takéto zariadenie - len v prípade ideálneho zlyhania.

Neexistencia záložnej registračnej pokladnice, keď pokračujete v predaji výrobkov alebo pomoci, môže mať za následok, že daňový úrad uloží pokuty, pretože to zabráni roztrhnutiu predajného listu v momente poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v registračnej pokladnici by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. V tomto prípade nie sú zadané iba všetky opravy zariadenia a existujú informácie o zdaňovaní pokladnice alebo o výmene jej názorov. Pri servisných prácach, ktoré daňovému úradu pridelila pokladňa, musí byť uvedené jedinečné číslo, názov spoločnosti a adresa priestorov, v ktorých sa používa pokladnica. Všetky tieto údaje sú potrebné v prípade daňových kontrol. Všetky novinky vo vedomí pokladnice a jej opravách sa riadia špecializovaným servisom, s ktorým by všetci podnikatelia používajúci registračné pokladnice mali mať podpísanú zmluvu. A čo viac - o akejkoľvek zmene v službe pokladníka by ste mali informovať daňový úrad. Predaj v pokladniach by mal fungovať nepretržite, pretože ak je registračná pokladňa plná, je potrebné vymeniť si názor za nasledujúci a zároveň vyčítať pamäť. Čítanie pamäte pokladnice by malo pravdepodobne existovať - ​​aj ako jej zmena, ale aj iba oprávnenou osobou. Okrem toho sa musí implementovať v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z prečítania daňovej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého kópia sa zašle samotnému daňovému úradu a druhá podnikateľovi. Potrebuje, aby sa tento protokol uchovával spolu s novými dokumentmi súvisiacimi s registračnou pokladnicou - jeho mínus môže byť akt, ktorým úrad uloží pokutu.