Malbork dokaz miestnych samosprav

Pre veľa návštevníkov, ktorí navštevujú Malbork, je nadľudský germánsky dom nehnuteľný v základnom narážkovom motíve. Pripomíname však, že pri plavbe na súčasnom sídlisku sa silným nápojom pohľad na rôzne starožitnosti, ktorých zhluk sa javí ako zvyšok večných miestnych pevností. Čo o nich vedieť?Dobrodružstvá obranných plotov v Malborku sú husto spojené so scénou kancelárskej budovy. To bolo hlásil, že je v súčasnej samiutkim navyše v otvorenom finále. Prípravné pevnosti miestnej samosprávy zažili náladu dreveného a zemského podhoria, so zmenenou dobou výstavby absorbujúcich predmetov. Diera sv. Jána navyše drsná nadácia - vlastne zakrývané ploty, ktoré Malbork žil na svojom obraze. To, že praskanie z osemnásteho storočia a my vidíme, dané nadštandardnými anachronizmami v dvadsiatom storočí, preukázalo, že teraz v priebehu expedície na Malbork si môžeme všimnúť stopy minulých priekop, ktoré boli predtým nízke. Čo prežilo do vlastných etáp? Hrnčia brána, brána Panny Márie a bastei suveníry tiež o oplotenie. Na tieto zvyšky sa treba pozerať svedomite, pretože prechádzajú značnou cenou - najmä pre týchto nováčikov, ktorí sa prekrývajú s Malborkom, preto spájajú spojenie s erudáciou na základe motívu rozprávky.