Dopravne prostriedky

Ceny registračných pokladníc sa v priemere pohybujú od 80 PLN do 80 000 PLN. Ako vidíte, rozdiel je veľmi vysoký. Na ktorom sa potom rozhodne? Aká je cena za jeho praktickosť

Evidencia predaja pouziteho tovaru

S nástupom roku 2013 bola zavedená povinnosť evidovať predaj prostredníctvom registračných pokladníc. Ustanovenia zákona sa týkajú podnikateľov, ktorí poskytujú pomoc a predávajú tovar bez poľnohospodárov. Väčšina podnikateľských subjektov (napríklad kaderník, lekár

Paragon 14 zadarmo

Povinnosť skladovať kópie príjmov je pre mnohých podnikateľov nepríjemná. Kópie by sa mali uchovávať pre potreby daňového úradu päť rokov.

Po dokončení transakcie sa vyrobia dva príjmy - pôvodná kópia, ktorú potom